Ny nettside om arbeidsplaner ble lansert!

Arbeidsplan, skal etter arbeidsmiljøloven utarbeides dersom arbeid skal utføres til forskjellige tider av døgnet. Arbeidsplanen skal vise den enkelte arbeidstagers arbeids- og fritid. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstagernes organisasjoner eller deres tillitsvalgte. Arbeidstid fastsatt i arbeidsplanen må være overensstemmende med reglene i kap. 10 i arbeidsmiljøloven. Arbeidsplanen skal være slått opp på arbeidsstedet. Dersom arbeidstilsynets tillatelse må innhentes, skal utkast til arbeidsplan sendes inn sammen med søknaden.