All posts by Admin

Hovedreglene

Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.

Ny nettside om arbeidsplaner ble lansert!

Arbeidsplan, skal etter arbeidsmiljøloven utarbeides dersom arbeid skal utføres til forskjellige tider av døgnet. Arbeidsplanen skal vise den enkelte arbeidstagers arbeids- og fritid. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstagernes organisasjoner eller deres tillitsvalgte. Arbeidstid fastsatt i arbeidsplanen må være overensstemmende med reglene i kap. 10 i arbeidsmiljøloven. Arbeidsplanen skal være slått opp på arbeidsstedet. Dersom arbeidstilsynets tillatelse må innhentes, skal utkast til arbeidsplan sendes inn sammen med søknaden.